Kancelaria

Kancelaria Prawna dr Andrzej Brzeziński istnieje od roku 1989.

Prawnicy Kancelarii:

– dr Andrzej Brzeziński jest radcą prawnym od 1972 r. Ma bogate doświadczenie zawodowe w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego, cywilnego, prawa spółek handlowych. Przez cały czas współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi świadcząc pomoc prawną w sprawach bieżącej działalności gospodarczej oraz inwestycji, przekształceń, reprezentacji podmiotów przed KRS. Jest doktorem nauk prawnych.

-radca prawny Beata Remiszewska współpracuje z Kancelarią od roku 2003. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach spadkowych, rozwodowych, alimentacyjnych, podziału majątku (małżeńskiego i w konkubinacie) oraz z zakresu prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania MBA. W latach 1995 – 2005 pełniła funkcję redaktora naczelnego profesjonalnego tygodnika dla służb kadrowych „Serwis Prawno-Pracowniczy”.